Zpět

Plně chápeme, že ze strany podniků a organizací nejsou investice do bezpečnostních technologií a jednotlivých slaboproudých systémů vždy na prvním místě.

Přesto se domníváme, že vývoj bezpečnosti na celém světě a samozřejmě v Evropě a i u nás v ČR nás bude více nutit k investicím do těchto technologií.

Zároveň při zvážení celosvětových ale i místních rizik, se mnohdy opomíjené investice, které dokážou předejít nepříjemným situacím a koneckonců i velkým ekonomických ztrátám vyplatí.

 

SERVISNÍ MOŽNOSTI A PODMÍNKY

Naše společnost Vám ráda připraví a předloží k projednání návrh servisní smlouvy, v kterém bude zakotvena přesná doba či perioda plnění a provádění pravidelných periodických zkoušek a revizí jednotlivých systémů, hodinová sazba a samozřejmě garantovaná doba nástupu na servis.

Běžně naše společnost poskytuje servis do 24 hodin od nahlášení závady či problému.

V mimořádných případech a nutnosti můžeme garantovat i dobu kratší. Pro tyto účely slouží nepřetržitá HOTLINKA, na které naše společnost má k dispozici servisního technika včetně servisního vozu.

Upozorňujeme však, že se nejedná o linku určenou k běžnému hlášení závad a že tyto služby poskytujeme pouze našim smluvním klientům s podmínkou řádně uzavřené servisní smlouvy.

 

Servisní sazby

 
Servisní sazby začínají na hranici 300,- Kč bez DPH / 1hod. technika
Cestovné určujeme standardně 8,- Kč / 1 km
V případě delších vzdáleností a vždy nad 100 km
účtujeme sníženou sazbu
6,- Kč / 1 km
Bližší a přesné určení sazeb můžeme určit, až po upřesnění daného objektu, lokality a rozsahu a typu servisované technologie.