Zpět

Poskytování komplexních služeb chápeme jako starost o našeho zákazníka od samotného bezpečnostního posouzení objektu až po instalaci jednotlivých systémů. Ani zde však naše starost nekončí. Našim zákazníkům nabízíme pomoc při zajištění optimálního pojištění majetku, předložení servisní smlouvy včetně všech garancí a automatické sledování period revizí a dalších servisních úkonů.

 

Mezi naše hlavní dodávané bezpečnostní zabezpečovací systémy patří:

 • POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ SYSTÉMY /PZTS/
 • ELEKTRICKÉ POŽARNÍ SIGNALIZACE /EPS/
 • EVAKUAČNÍ ROZHLAS /ERO/
 • KAMEROVÉ SYSTÉMY /CCTV/  

Organizace dále zabezpečuje:

 • OZVUČENÍ
 • ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU /EKV - ACS/
 • PERIMETRICKÝ SYSTÉM
 • KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY SESTRA-PACIENT
 • STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
 • TELEFONNÍ POBOČKOVÉ ÚSTŘEDNY
 • PULTY CENTRALIZOVANÉ OCHRANY MAJETKU A OSOB
 • SYSTÉMY PRO OCHRANU STRÁŽNÍ SLUŽBY
 • SYSTÉM JEDNOTNÉHO ČASU A VYVOLÁVACÍ SYSTÉMY
 • PROVIZORNÍ BEZDRÁTOVÉ ZABEZPEČENÍ
 • VYPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ A BEZPEČNOSTNÍCH STUDIÍ VLASTNÍ PROJEKCE V CAD
 • ​KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY / INTERCOMY VČETNĚ VIDEOTELEFONŮ
 • ​MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ A TREZORY

Poskytované komplexní služby mimo jiné zahrnují:

 • Bezpečnostní posouzení objektu
 • Vypracování projektové technické dokumentace
 • Realizace včetně inženýrské činnosti a koordinace v návaznosti na stavební firmu a nebo další subjekty
 • Provedení výchozí revize, zaškolení obsluhy systému
 • V případě požadavku zajištění posouzení celkové kvality realizace, provedení inspekce nezávislým inspekčním orgánem AGA
 • Zpracování bezpečnostních směrnic, metodických pokynů pro obsluhu systému a dalších režimových opatření
 • Pomoc při zajištění optimálního pojištění majetku(Slevy na pojistném)
 • Předložnení servisní smlouvy včetně všech garancí automatické sledování platné revize systému atd.