Zpět

Základní popis jednotlivých systémů:

 

 

 

 

POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ SYSTÉMY /PZTS/

PZTS

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy PZTS jsou základní bezpečnostní technologií, která má za úkol především včasnou detekci pokusu o neoprávněné vniknutí do elektronicky střežených prostor a zároveň slouží k signalizaci poplachových a technických stavů elektronického systému s možnosti napojení na PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY, či jiné místo se stálou obsluhou nebo službou, popřípadě s telefonním či internetovým napojením přímo k uživateli.

Naše společnost může nabídnout projekci a instalaci PZTS pro menší objekty jako jsou rodinné domy či byty a kanceláře, dále střední a větší firmy a instituce a průmyslové objekty až po velké systémy s modulární platformou, které jsou určeny pro velké a rozsáhlé areály, kde je navíc integrovaná celá řada dalších systémů jako elektronická kontrola vstupu, docházkový systém či doplňková požární signalizace.

Pro všechny aplikace můžeme nabídnout na míru zvolené detektory s digitálním zpracováním signálu a moderní technologií zajišťující spolehlivé zachycení pohybu, rozlišení vlivů vedoucích k planým poplachům.

Můžeme nabídnout detektory s odolností proti malým zvířatům, a to i zvlášť či v kombinaci s Glassbreakem,dále detektory mikrovlné a detektory s funkcí s antimasking.

BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE

Přesto, že naše společnost preferuje standardní klasické tzv. drátové technologie, může nabídnout v případě požadavků dodávky a instalace bezdrátových technologií. Tyto systémy a ústředny pracují na spolehlivém komunikačním protokolu v pásmu 868 MHz.

Maximální ochrana bezdrátové technologie je zajištěna jednak digitálním přenosem a hlavně plovoucím kódem.

GRAFICKÉ PROSTŘEDÍ

Podobně jako u jiných bezpečnostních technologiích můžeme k systému PZTS doplnit grafický nástavbový systém.

Je vhodný všude tam, kde vzhledem k požadavkům obsluhy a to převážně u složitějších či rozsáhlejších aplikací a počtu různých zařízení není možno bez počítačového systému dosáhnout přehledný flexibilní monitorovací a řídící systém.

Naše společnost může nabídnout celou řadu známých a samozřejmě nespočetněkrát námi ověřených technologií.

Mimo jiné :

 • Honeywell GALAX
 • Honeywell MB Secure
 • DSC
 • PARADOX
 • JABLOTRON
 • ARITECH
 • DOMINUS
 • SIEMENS

Dále

ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE /EPS/

EPSSestra PacientSystém elektrické požární signalizace / dále jen EPS / je jeden z nejdůležitějších bezpečnostních systémů vůbec a jehož hlavním úkolem není pouze ochrana majetku a osob, ale především ochrana lidských životů a to včasnou detekcí požáru v objektech či bezprostřední upozornění na požár osobám nacházejících se v daném objektu.

Systém a jeho instalace je mnohdy vyžadována ze strany Hasičského záchranného sboru a je povinně nařízený ke kolaudaci staveb na základě stanovení Požárně bezpečnostního řešení.

Naše společnost se zabývá jeho instalací mnoho let a může nabídnout instalaci od malých objektů až po rozsáhlé areály výrobních závodů, či obchodní centra, až po rozsáhlé administrativní budovy.

Samozřejmostí je i vypracování projektové technické dokumentace a její schválení ze strany pracovníků „Stavební prevence“ Hasičského záchranného sboru.

Můžeme nabídnout instalace požárních ústředen nové generace s rychlými procesory a modulární koncepcí ale i ekonomické a kompaktní ústředny.

Včasná detekce požáru znamená také detekovat požár s vysokou citlivostí v nízké koncentraci, kdy ještě není téměř viditelná. Právě v těchto podmínkách se uplatňuje Kouřový nasávací systém, který rovněž naše společnost v rámci EPS dodává a instaluje.

K systému EPS i na další námi instalované technologie nabízíme univerzální monitorovací grafické prostředí „ C 4 „ a „ ALVIS „ .

Jako jedni z mála na trhu může nabídnout celou řadu známých technologií.

Mimo jiné :

 • ESSER
 • ZETLER
 • BOSCH
 • LITES
 • ARITECH
 • MEANVIRE
 • SCHRACK SECONET
 • SIEMENS

Mimo jiné je naše společnost i oficiálním partnerem FlexEs společnosti Honeywell Ltd. Safety Austria GmbH.

Dále

 • SYSTÉM EPS BOSCH – DAKON KRNOV (BOSCH TERMOTECHNIKA)
 • SYSTÉM EPS - MĚSTSKÁ VÍCEÚČELOVÁ HALA OPAVA
 • SYSTÉM EPS - BRIGSS&STRATTION OSTRAVA -HRABOVÁ
 • SYSTÉME EPS - BACHL MODŘICE U BRNA
 • SYSTÉM EPS – HOTEL RUBICON PRAHA, HAŠTALSKÁ UL.
 • SYSTÉM EPS – SKLADY JEDNOTY OPAVA
 • SYSTÉM EPS - ARCHÍV MITTAL STEEL OSTRAVA KUNČICE
 • SYSTÉM EPS - VUHŽ a.s. DOBRÁ (2006)
 • SYSTÉM EPS - DEMOS TRADE, a.s. OSTRAVA-KUNČICE
 • SYSTÉM EPS - DEMOS TRADE, a.s. SOKOLNICE U BRNA
 • SYSTÉM EPS - VŠB OSTRAVA – HOTEL / KOLEJE „B „ (2011)
 • SYSTÉM EPS - KAMPUS PALACE, OSTRAVA 1 (2016)
 • SYSTÉM EPS - DEMOS TRADE, a.s OPAVA (2017)
 • SYSTÉM EPS - VÍTKOVICE, PERSONÁLNÍ OBJEKT UL.KOTKOVA, OSTRAVA - VÍTKOVICE (2011)
 • SYSTÉM EPS - VÍTKOVICE, ENERGETICKÁ ÚSTŘEDNA č.VI. , OSTRAVA -VÍTKOVICE
 • SYSTÉM EPS – LOGISTICKÉ CENTRUM TQM OPAVA (2010-2011)
 • SYSTÉM EPS – DEN BRAVEN CZECH KRNOV .
 • SYSTÉM EPS – DEN BRAVEN CZECH PŘEROV (2016 a 2017)
 • SYSTÉM EPS A SHZ - EVRAZ OSTRAVA VÍTKOVICE (2012,2015-2017)
 • SYSTÉM EPS - GS CALTEX KARVINÁ (2015 a 2017)
 • SYSTÉM EPS - VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA (2015)
 • SYSTÉM EPS – LOGISTICKÉ A OUTSOURCINGOVÉ CENTRUM RKL SUCHÉ LAZCE U OPAVY (2012 a 2016)
 • SYSTÉM EPS – VOJENSKÁ LÁZEŇSKÁ LÉČEBNA JESENÍK (2017)
 • SYSTÉM EPS – VĚZNICE HEŘMANICE OSTRAVA (2017)

EVAKUAČNÍ ROZHLAS /ERO/

EROEvakuační rozhlas je důležitou součástí v bezpečnostním managementu. Stále více se instaluje dle požadavků hasičů do objektů škol, úřadů, veřejných budov a obchodních center, dále do hotelů a ubytoven.

Tento systém je většinou instalován spolu s elektrickou požární signalizací - EPS.

Naše společnost instaluje celou řadu technologií a komponentů - od digitálních stanic hlasatele přes výkonné zesilovače, modulární jednotky až po celou řadu reproduktorů různých provedení a typů.

Systém můžeme propojit i se standardním ozvučením nebo eventuálně dodat zdroj hudby na míru.

Samotný systém Evakuačního rozhlasu a všechny jeho komponenty musí splňovat základní normy ČSN EN 60 849, ČSN EN 54-16 a ČSN EN 54-24 a to včetně všech reproduktorů a koncových zařízení.

Naše společnost může nabídnout celou řadu těchto systémů.

Mimo jiné :

 • VARIODYN
 • TOA
 • BOSCH
 • DEXON

Dále

 • SYSTÉM ERO – VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – HOTEL/KOLEJE "B" (2011)
 • SYSTÉM ERO – OBCHODNÍ CENTRUM FUTURUM OSTRAVA (2013)
 • SYSTÉM ERO - KAMPUS PALACE – OSTRAVA 1 (2016)
 • SYSTÉM ERO – HOTEL OPAVICE – OPAVA KATEŘINKY (2017)

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU /EKV - ACS/

EKVElektronická kontrola vstupu - nebo velmi často označovaná technologie jako přístupový systém najde uplatnění všude tam, kde uživatelé a správci objektů chtějí částečně omezit či regulovat a také v mnoha případech přesně zaznamenávat pohyb osob u jednotlivých vstupů do objektu.

Naše společnost může nabídnout instalaci několika typů technologií čteček a čtecích zařízení, které dokáží přečíst předem naprogramované informace na kartě nebo bezkontaktním čipu.

V poslední době se velmi často začínají uplatňovat biometrické čtečky, které dokážou identifikovat osoby podle otisku prstu. Samozřejmě naše společnost může jejich dodávku s montáží a následným servisem nabídnout.

V nejvyšších bezpečnostních aplikacích se pak používají biometrické čtečky snímající oční pozadí.

Tyto systémy jsou velmi často propojovány a mají další SW nástavby v daných objektech, jako je především DOCHÁZKOVÝ či STRAVOVACÍ SYSTÉM.

GRAFICKÉ PROSTŘEDÍ

K systému EKV obdobně jako i u jiných slaboproudých technologií můžeme nabídnout univerzální monitorovací grafické prostředí.

Grafický nástavbový systém je vhodný všude tam, kde vzhledem k požadavkům obsluhy a to převážně u složitějších či rozsáhlejších aplikací a počtu různých zařízení není možno bez počítačového systému dosáhnout přehledný flexibilní monitorovací a řídící systém.

Dále

KAMEROVÉ SYSTÉMY /CCTV/

CCTVKamerové systémy jsou významnou bezpečnostní technologií v oblasti komplexní bezpečnosti.
Umožňují monitorovat objekty a vytypované prostory a zaznamenávat obraz ať už na klasické videorekordéry s harddiskem nebo profesionální web servery.

Kamerový systém CCTV může být provázán i s dalšími bezpečnostními technologiemi a může být integrován přímo do určených map grafického nástavbového systému a prostředí.

Naše společnost může v rámci projekce či realizace kamerových systémů nabídnout následující technologie :

 • ANALOGOVÉ SYSTÉMY ( původní systémy, které stále naše společnost servisuje a v omezené míře instaluje )
 • NÁHRADA ZA STARÉ ANALOGOVÉ SYSTÉMY - technologie HDCVI (Kamerový systém s rozlišením přes 2 Mpx s možností instalace po původním koaxiálním vodiči). Dobrá alternativa při nutné rekonstrukci původního analogového systému.
 • TECHNOLOGIE IP - Síťové kamery a technologie,která je již na trhu řadu let a dnes se instaluje v mnoha modifikacích.
 • VIDEOANALÝZA - jako doplnění standardního systému PZTS a vytvoření perimetrického systémů pomocí kamer a SW s funkcí videoanalýzy.
 • GRAFICKÉ NÁSTAVBOVÉ SW ALVIS & C4

KAMERY

Naše společnost nabízí celou řadu kamer od předních světových dodavatelů, až po klasické ekonomické alternativy z Číny či Koreje.

Jedná se o kompaktní kamery s různými pevnými objektivy,dále objektivy s proměnným ohniskem, kamery určené s krytím do venkovních prostorů, ale zároveň můžeme nabídnout i vysoce odolné průmyslové kryty ke kamerám a samotné kamery určené pro zvláštní aplikace.

Většinou pro objekty úřadů a administrativních budov či kanceláří a do vnitřních prostorů doporučujeme MICRO a DOME kamery.

Dále oblíbené PTZ kamery otočné s několika násobným zoomem a samozřejmě v interiérovém či exteriérovém provedení.

Stále více jsou rozšířeny i PANORAMATICKÉ kamery, tři nebo čtyř samostatné trojmegapixelové objektivy, které zaručí vysoké celkové 9 nebo až 12 megapixelové rozlišení. PTZ kamery jsou vhodné pro sportoviště, parkoviště, náměstí a další různé aplikace.

Samozřejmosti jsou pak standardní boxové kamery vhodné pro co nejširší možné aplikace včetně ulic a veřejného prostranství. Tyto kamery mají k dispozici adaptivní IR přisvícení a dosvit až na vzdálenost 60m.

ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

Naše společnost instaluje několik typů záznamových zařízení. Uspokojí všechny typy zákazníků. Od těch co požadují pouze malý záznam např. do kanceláře či menšího domu a podobně. Tyto záznamy jsou určeny maximálně pro napojení čtyř kusů kamer až po záznamy 16-ti , 24 nebo 36-ti kanálové záznamové zařízení, případně až ke klientům co požadují profesionální záznamový software.

Nabízíme také systémy s unikátním vyhledáváním, které je přesné a rychlé pro vyhledávání nových nebo zmizelých objektů/předmětů, pixelové vyhledávání v záznamu, přesné určení kdy nastala změna obrazu a po klasické vyhledávání alarmových událostí.

Dále můžeme nabídnout i systémy s vysokým komfortem obsluhy při použití inteligentní analýzy a samozřejmě řadu software pro rozpoznávání poznávacích značek automobilů.

GRAFICKÉ PROSTŘEDÍ

Ke kamerovým systémům a nejen k nim ale i na další námi instalované technologie nabízíme univerzální monitorovací grafické prostředí.

Je vhodné všude tam, kde vzhledem k požadavkům obsluhy a to převážně u složitějších či rozsáhlejších aplikací a počtu různých zařízení není možno bez počítačového systému dosáhnout přehledný flexibilní monitorovací a řídící systém, např. typu C4 nebo ALVIS.

Naše společnost může nabídnout mimo jiné i technologie značek:

 • DAHUA
 • AVIGILON
 • BOSCH
 • SAMSUNG
 • HIKVISON
 • AXIS
 • další….

Zde se naskýtá opět otázka „ Proč instalovat systém od naší společnosti ?

V případě, že si pro návrh a realizaci vyberete naší odbornou společnost, nabídneme ověřené technologie v obdobných konkrétních podmínkách či prostředí s výbornými záručními podmínkami.

Samozřejmostí je také při návrhu kamerového systému provést kamerové zkoušky s optimalizací požadovaného monitorovacího prostoru.

Rovněž rádi poradíme s vyplněním a podáním žádosti na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dále

Víz níže ( vybrané aplikace od začátku působení společnosti )

 • KAMEROVÝ SYSTÉM VĚZNICE OSTRAVA - HEŘMANICE
 • KAMEROVÝ SYSTÉM NOWACO a.s.
 • KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÁ VÍCEÚČELOVÁ HALA OPAVA
 • KAMEROVÝ SYSTÉM MASO PLANÁ a.s.
 • KAMEROVÝ SYSTÉM MP KRÁSNO a.s.
 • KAMEROVÝ SYSTÉM MASOKOMBINÁT STUDENÁ
 • KAMEROVÝ SYSTÉM BIVOJ a.s.
 • KAMEROVÝ SYSTÉM REFRASIL TŘINEC
 • KAMEROVÝ SYSTÉM PLASTIKA KROMĚŽÍŽ a.s.
 • KAMEROVÝ SYSTÉM VUHŽ DOBRÁ a.s.
 • KAMEROVÝ SYSTÉM AUTOSALON CITROEN OPAVA
 • KAMEROVÝ SYSTÉM AUTOSALON SEAT OPAVA
 • MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM MĚSTO RÝMAŘOV
 • MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM OSTRAVA-PETŘKOVICE
 • KAMEROVÝ SYSTÉM ( 2011-2012 ) DEN BRAVEN CZECH &SLOVAK
 • MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM MĚSTO RÝMAŘOV I.ETAPA
 • MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM MĚSTO ALBRECHTICE
 • MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM OBEC LIBINA U ŠUMPERKU
 • MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM MĚSTO HANUŠOVICE
 • MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM MĚSTO VELKÉ LOSINY
 • MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM ÚMOB OSTRAVA - PETŘKOVICE
 • KAMEROVÝ SYSTÉM VÝROBNY, PROVOZOVNY CUKRÁREN A BISTRA OLLIES DORTY s.r.o.
 • KAMEROVÝ SYSTÉM VYBRANÉ PROVOZOVNY PEKAŘSTVÍ ILLÍK (BÍLOVEC,OLOMOUC, TŘINEC, HLUČÍN, OSTRAVA, atd. )
 • GOLFOVÝ RESORT KASKÁDY BRNO
 • KAMEROVÝ SYSTÉM VÝROBNÍ ZÁVOD ROCKWOOL BOHUMÍN
 • KAMEROVÝ SYSTÉM VÝROBNÍ ZÁVOD BAUMIT DĚTMAROVICE

PERIMETRICKÝ SYSTÉM

Perimetrické systémyJe vnější obvodovou ochranou pro elektronickou ostrahu areálu, respektive jeho obvodovou hranicí.

Systém je většinou zakomponovaný nebo integrovaný do standardního systému PZTS a spolu s ním tvoří důležitý celek při ochraně areálů a obecně venkovních objektů.

Vybrané technologie dokáží detekovat bourání, vrtání, otřesy a jiné mechanické manipulace.

Systémy nabízí variabilní konfiguraci a téměř na míru nastavení citlivosti.

Pro dálkové nastavení systému, prohlížení poplachových událostí a samozřejmě k zobrazení poplachu mají k dispozici webové rozhraní.

Perimetrický systém obsahuje i následující technologie :

 • Infračervené a mikrovlné bariéry
 • Detekční systém pod povrchem v zemi
 • Detekční systém na plotě (Plotová perimetrická ochrana)
 • Speciální kamery s funkcí přesné video analýzy

GRAFICKÉ PROSTŘEDÍ

K perimetrickému systému a systému PZTS obdobně jako i u jiných slaboproudých technologií můžeme nabídnout univerzální monitorovací grafické prostředí nebo přímo speciální grafickou nástavbu od samotného vybraného dodavatele perimetrického systému s možností propojení i do dalších aplikací včetně možných přípojných CCTV kamer.

Dále

 

Přesné reference v této oblasti neposkytujeme, neboť se mnohdy jedná o utajené aplikace jak ve státním sektoru, jako je např. AČR, nebo i privátní aplikace s tím, že majitelé si nepřejí jejich uvádění v referencích. 

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY SESTRA - PACIENT

Sestra PacientKomunikační systémy pro zdravotnictví - často také jednoduše nazývány SESTRA – PACIENT pomáhají personálu v sociálních a zdravotnických zařízeních zvyšovat nároky a zefektivnit svoji činnost a práci pro pacienty.

Jsou to systémy, které zahrnují nejen sesterskou komunikaci s pacienty, ale i podporu všech dalších důležitých funkcí - IP telefonii, smart card systém, audio přenosy, intranet, atd.

Naše společnost může nabídnout dodávku a montáž technologií,např.

 • SCHRACK SECONET HEALTH CARE
 • ZETTLER MEDICAL
 • ZPT VIGANTICE MEDICALL
 • další …

Dále

 • SYSTÉM SESTRA - PACIENT - VRÚ SLAPY NAD VLTAVOU
 • SYSTÉM SESTRA - PACIENT - REHABILITAČNÍ ÚSTAV CHUCHELNÁ
 • SYSTÉM SESTRA - PACIENT - DŮM MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH MARIANUM V OPAVĚ
 • SYSTÉM SESTRA - PACIENT - DŮM SE SPECIÁLNÍM REŽIMEM UL.ZUKALOVA, OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY
 • SYSTÉM SESTRA - PACIENT - DOMOV POD VINNOU HOROU, p.o.,UL.DLOUHOVESKÁ, HLUČÍN