Zpět

 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY A INSTITUCE – AREÁLY ZÁVODŮ,SKLADY - OBCHODNÍ CENTRA, atd.

Pro větší a rozsáhlejší objekty máme připravenou celou řadu technologii od systému PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) s velkými ústřednami s otevřenou platformou přes celou řadu přístupových a docházkových systémů.

Pro tyto objekty nabízíme mnoho velkých ucelených technologií systému Elektrické požární signalizace, které svou koncepcí hardware a software umožňují plánování systémů detekce požáru v souladu s individuálními potřebami a požadavky našich zákazníků.

Stále více v rámci bezpečnostního managementu budov je požadavek na instalaci systému Evakuačního rozhlasu, jehož instalace nabízíme v několika ověřených technologií a to i včetně komplexního ozvučení objektu.

Do těchto objektů dále navrhujeme i kamerové systémy v IP technologii s profesionálními web servery s propracovanou detekcí, vícekanálové kvalitní videorekordéry s dostatečným množstvím úložišť pro pořizovaný záznam a samozřejmě celou řadu jak standardních, ale i průmyslových a speciálních kamer.

Velké areály a rozsáhlé vnější prostory pak střežíme s elektronickým perimetrickým systémem, který je většinou integrován do zabezpečovacího systému PZTS.

U těchto rozsáhlejších aplikací je samozřejmě doporučována a mnohdy je téměř  nezbytná grafická SW nástavba.

Pro tyto objekty může naše společnost nabídnout komplexní strukturovanou kabeláž v požadované kategorii, dodávky aktivních prvků a samozřejmě i vybudování kompletní optické sítě.

Samozřejmostí je také pečlivá projekce v CAD a  následný servis včetně stanovení a hlídání period funkčních zkoušek a revizí všech instalovaných slaboproudých systémů.

Všechny námi instalované technologie včetně seznamu najdete na podstránce „TECHNOLOGIE„

 

Zabezpečení větších a rozsáhlých objektů