Naše
služby

Poskytování komplexních služeb chápeme jako starost o našeho zákazníka od samotného bezpečnostního posouzení objektu až po instalaci jadnotlivých systémů. Ani zde však naše starost nekončí. Našim zákazníkům nabízíme pomoc při zajištění optimálního pojištění majetku, předložení servisní smlouvy včetně všech garancií a automatické sledování period revizí a dalších servisních úkonů.

 • PZTS

  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy PZTS jsou základní bezpečnostní technologií, která má za úkol především včasnou detekci pokusu o neoprávněné vniknutí do elektronicky střežených prostor...Více informací

 • EPS

  Systém el. požární signalizace je jeden z nejdůležitějších bezpečnostních systémů vůbec a jehož hlavním úkolem není pouze ochrana majetku a osob, ale především ochrana lidských životů... Více informací

 • ERO

  Evakuační rozhlas je důležitou součástí v bezpečnostním managementu. Stále více se instaluje dle požadavků hasičů do objektů škol, úřadů, veřejných budov a obchodních center, dále do hotelů a ubytoven... Více informací

 • EKV

  Elektronická kontrola vstupu - nebo velmi často označovaná technologie jako přístupový systém najde uplatnění všude tam, kde uživatelé a správci objektů chtějí částečně omezit... Více informací

 • CCTV

  Kamerové systémy jsou významnou bezpečnostní technologií v oblasti komplexní bezpečnosti. Umožňují monitorovat objekty a vytypované prostory a zaznamenávat obraz ať už na klasické videorekordéry... Více informací

 • Další

  Komunikační systémy pro zdravotnictví - často také jednoduše nazývány SESTRA – PACIENT pomáhají personálu v sociálních a zdravotnických zařízeních zvyšovat nároky a zefektivnit svoji činnost a práci pro pacienty... Více informací

Mezi naše klienty patří


Baumit Buly Aréna ČP Demos Den Braven Erich Jaeger Sportisimo TQM RKL Opava BidFood Vítkovice Steel